Бяс(Rabies Lyssa)-описание на заболяването

Най-тежката последица за човека в резултат на ухапване от куче е заболяването бяс. Бяс е заболяване, което се проявява главно при кучетата и при хищниците от рода на кучетата: вълци, чакали, лисици.У човека болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове главно в дъвкателната мускулатура и дихателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.

Причинител на болестта е вирус с големина около една десета от микрона. Естествен "резервоар" на вируса са хищниците от семейството на кучетата - кучета, вълци, чакали, лисици. Звеното, което свързва естествения "резервоар" на заразата с домашните кучета са безстопанствените (скитащи) кучета. Това е най-големият потенциален източник на зарази от бяс за хората в големите градове. От постъпващите за противобясно лекуване, най-голям е броя (около 91%) на лицата, които са били хапани или олигавени от бесни или съмнително бесни кучета.

Заразата се пренася чрез ухапване или чрез слюнка и лиги от бесно животно. Колкото ухапването е по-близо до главата, толкова инкубационният период е по-кратък. Инкубационният период трае средно между 15 и 60 дни. При ухапване на главата инкубационният период може да бъде и по-кратък от 10 дни. Налице са единични случаи, когато инкубационният период е продължил от няколко месеца до година.Входната врата на вируса е раната, предизвикана от ухапването или незабележими драскотини или охлузвания, замърсени със слюнка на бесни животни. След "внедряване" на вируса в организма на човека, той се разпространява по нервните стволове.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Собствено Търсене

за най-доброто търсене използвай най-бързата търсачка на Google !


Интересна статия за възможностите и перспективи за икономически растеж и развитие на туризма в Пиринския край! Един от "оазисите" на България !