Рея

Рея е четиринадесетия спътник на Сатурн и втори по големина, след Титан.Открит е на 23 декември 1671г. от Джовани Доменико Касини.
Носи името на майката на Зевс и жената на Кронос в древногръцката митология.Освен наименованието Рея се исползва и Сатурн 4.
Касини нарича спътниците на Сатурн,които той е открил Sidera Lodoicea или Звездите на Луи (Диона,Тетида,Рея,Япет).Касини ги нарича така в чест на своя крал Луи 14.
Среден диаметър 1528 км,площ 7 300 000 км2,маса 2,3166*10 21 кг.,средната плътност е 1,23 g/сm3,Повърхностната гравитация 0,26 m/s2,албедото е 0,65,минималната температура на повърхността е 54 К,а максималната е 99 К.Няма атмосферно налягане.


Физически характеристики

Рея се състои предимно от лед и има плътност, равна на 1,240 kg/m3. Счита се, че скалното ядро е не повече от 1/3 масата на спътника. Чертите на повърхността са подобни на тези на Диона — релефът на „водещото“ (в посока на орбалното движение) полукълбо е различен от този на „задното“, което издава сходен състав и процеси, довели до формирането на Рея и Диона. Температурата на повърхността на Рея е 99 K (−174°C) при директна осветеност и между 73 K (−200°C) и 53 K (−220°C) на сянка.
Рея е покрита с множество кратери и тънки светли линейни черти на повърхността, която може да се раздели на две части: на една от тях се съдържат кратери с диаметър по-голям от 40 km, а на другата, главно в полярните и екваториални райони, всички кратери са под 40 km. Наличието на тези две части издава събитие, довело до образуването на нова повърхност в миналото на Рея.
Водещото полукълбо е гъсто покрито с кратери и е равномерно светло. По начин подобен на този на Калисто, кратерите на повърхността са загубили релефа си вследствие на свойството на ледената покривка да „тече“ в продължение на милиони години.
На задното полукълбо е разположена мрежа от светли откоси и сравнително малко на брой кратери. За откосите се спекулира, че представляват материал, изхвърлен от ледените вулкани, които са били активни в далечното минало на спътника, когато вътрешността му е била все още течна. Повече информация относно терена на Рея се очаква при близкия подход на Касини на 25 ноември 2005 г.


Снимки на Рея
Сатурн
Планетите в Слънчевата система

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Собствено Търсене

за най-доброто търсене използвай най-бързата търсачка на Google !


Интересна статия за възможностите и перспективи за икономически растеж и развитие на туризма в Пиринския край! Един от "оазисите" на България !